Rapportage ‘Laat stad en regio bruisen’

VVV Nederland informeert u graag over de rapportage “Laat stad en regio bruisen”, opgesteld door een coalitie van MKB-Nederland, VNO-NCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Stedennetwerk G32 en het Interprovinciaal Overleg (IPO). “Nederland moet worden ontwikkeld tot één netwerk en daar moet het kabinet een kwart miljard euro per jaar voor vrijmaken” zo bepleit deze coalitie. De voorstellen zijn vastgelegd in de notitie “ Laat stad en regio bruisen!”.

Op deze website van VVV Nederland lees je het volledige artikel en kun je de notitie downloaden.