Nu beschikbaar: Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area

Het aanvraagformulier van het Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area is sinds 14 februari jl. beschikbaar.

Het budget wordt ter beschikking gesteld in het kader van het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’. Een belangrijk onderdeel van het project is het stimuleren van productontwikkeling om de verschillende gebieden binnen de Metropool Amsterdam te versterken richting internationale bezoekers. Om het bedrijfsleven te stimuleren deze ontwikkeling vorm te geven is er dit jaar een bedrag van EUR 45.000 beschikbaar gesteld. Het aanvraagformulier met bijbehorende criteria is nu beschikbaar. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 maart 2018.

Het aanvraagformulier is hieronder te downloaden en meer informatie is hier te vinden op de site van I Amsterdam.

Aanvraagformulier Productbudget internationale bezoekers Amsterdam Area